MANTENIMIENT INDUSTRIAL

Tot tipus de manteniment preventiu per evitar avaries de darrera hora.

Si no n’hi ha, realitzem les oportunes reparacions de bombes, vàlvules, rodaments i qualsevol tipus d’avaria que es pugui originar en una indústria.